SMD Кондензатори Print
Written by IGI   
Wednesday, 04 May 2011 16:01

 

КОМПОНЕНТ

1-100бр.в лв

>100бр.в лв

К-ВО

ДАННИ

10mF/25V

0.30лв

-

10

tantal

10mF/6,3V

0.30лв

-

30

tantal

150nF/20V

0.10лв

-

43

tantal

15mF/10V

0.30лв

-

10

tantal

1mF/16V

0.20лв

0.10лв

104

tantal

22mF/16V

0.40лв

0.20лв

800

tantal

4,7mF/16V

0.20лв

-

59

tantal

47mF/10V

0.40лв

-

43

tantal

100nF/100V

0.02лв

0.01лв

3870

k-0805-5%

100nF/50V

0.02лв

0.01лв

4000

k-0805-5%

100nF/50V

0.02лв

0.01лв

960

k-0805-5%

100pF/50V

0.02лв

0.01лв

10

k-0805-5%

10nF/200V

0.02лв

0.01лв

38

k-1206-5%

10nF/50V

0.02лв

0.01лв

63

k-0805-5%

120pF/50V

0.02лв

0.01лв

40

k-0805-5%

150nF/25V

0.02лв

0.01лв

235

k-0805-5%

150pF/50V

0.02лв

0.01лв

83

k-0805-5%

180pF/50V

0.02лв

0.01лв

23

k-0805-5%

1mF/16V

0.02лв

0.01лв

1652

k-0805-5%

1mF/16V

0.02лв

0.01лв

995

k-0805-5%

1nF/50V

0.02лв

0.01лв

142

k-0805-5%

220nF/25V

0.02лв

0.01лв

2550

k-0805-5%

22pF/50V

0.02лв

0.01лв

34

k-0805-5%

27pF/50V

0.02лв

0.01лв

40

k-0805-5%

3,9pF/50V

0.02лв

0.01лв

86

k-0805-5%

33nF/50V

0.02лв

0.01лв

2000

k-0805-5%

33nF/50V

0.02лв

0.01лв

83

k-0805-5%

470nF/25V

0.02лв

0.01лв

22

k-0805-5%

47nF/50V

0.02лв

0.01лв

500

k-0805-5%

47pF/50V

0.02лв

0.01лв

73

k-0805-5%

6,8pF/50V

0.02лв

0.01лв

250

k-0805-5%

68pF/50

0.02лв

0.01лв

115

k-0805-5%

8,2pF/50V

0.02лв

0.01лв

145

k-0805-5%

Last Updated on Saturday, 18 May 2013 07:19